Kategorier
Dikt

Teaterhesten (1993)

Teaterhesten står i stallen og spiser høyet. Teaterhesten står i stallen. Teaterhesten spiser høyet. Hester står i staller. Hester spiser høy. På teateret forstiller man seg. Forstiller teaterhesterhester seg på teateret? Teaterhesten er et kostyme inneholdende to mennesker som forestiller seg at de er en skuespiller hver, og som sammen forestiller seg at de er en teaterhest. Uten to mennesker er teaterhesten kun et teaterhestkostyme. Må menneskene inne i teaterhesten begge være skuespillere? Skuespillere forstiller seg på teater. Forstiller skuespillere seg i stallen? Når skuespilleren ikke forstiller seg, er han da skuespiller? Hvis så er tilfelle behøver han intet teater for å forstille seg. Skuespilleren forstiller seg i stallen eller ikke, eller han forstiller seg og/eller er ikke en skuespiller som forstiller seg i stallen eller ikke. Forstiller to skuespillere seg som en teaterhest i stallen hvis stallen er et teater. Er en stall en stall hvis den er teater? Men akkurat denne teaterhesten bestående av to skuespillere som forstiller seg at de er en skuespiller hver, og at de sammen er en teaterhest, som forestiller seg at den står i en stall, som egentlig er et teater, og forestiller seg at den spiser høy, selv om den ikke kan spise høy, fordi den mannen som forestiller seg at han er en skuespiller som forestiller seg at han er den fremre delen av en teaterhesthest, ikke liker høy, er en teaterhest som står i stallen og spiser høy. For det er jo klart at i en gitt sammenheng så står teaterhesten i stallen og spiser høy. Kanskje kunne man skrive denne setningen slik: Teaterhesten teaterheststår i teaterteaterheststallen og teaterteaterhestspiser høy. Eller: To skuespillere forestiller seg at de er en teaterhest som står i stallen og spiser høy. Eller: To mennesker forestiller seg at de er en skuespiller hver som forestiller seg sammen at … . Eller: To individer forestiller seg at de er et menneske hver som forestiller seg at de er en skuespiller hver som sammen forestiller … . Eller: Et vesen som forestiller seg at de er to individer som hver forestiller seg at de er et menneske som hver forestiller seg at de er en skuespiller som sammen forestiller seg at de er en teaterhest. Eller: Et vesen forestiller seg at det er en teaterhest. Eller: En teaterhest forestiller seg at den er en teaterhest. Eller en teaterhest er en teaterhest. Eller: Gud er en teaterhest. Eller: Gud står i stallen og spiser høy. Eller: Gud gudestår i gudestallen og gudespiser høy. Fordi Gud kan like lite som en teaterhest stå i en stall og spise høy. Gud kan like lite som en teaterhest stå i menneskelig forstand, ha en stall i menneskelig forstand, spise i menneskelig forstand. Hva så da med høyet? Høyet finnes for Gud og teaterhesten i menneskelig forstand, dvs høyet står ikke i noen direkte relasjon til noen av dem. Høyet blir det faste punkt i menneskelig forstand, hvor det teatralske og det guddommelige kan dreie rundt. Hvis teaterhesten teaterteaterhestspiste teaterteaterhesthøy, eller Gud gudespiste gudehøy, ville høyet mangle referanse til det menneskelige og dermed i logisk forstand mangle mening for mennesket. Men teaterhesten må teaterteaterhestspise, og Gud må gudespise, ellers ville de henholdsvis være en hest og et menneske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *