Kategorier
Dikt

Funksjonalisme (1999)

Både mine kvinner og mine venner
har en felles funksjon
de holder begge angsten unna

Fordelen med kvinner er
at de gjør det om natten også

Kategorier
Dikt

Fangen (1999)

Har du nå sluppet taket
du som trakk mine årer utenpå
du som kvesset min hud
har du nå latt meg forvitre
har du nå latt meg svinne hen
imot

Hvorfor lot du meg slippe til
med angstens meisel
du lot meg reforme i glatt granitt
og hvor jeg heller ville latt deg
la meg svette av glødende sten
og hvor jeg nå heller ville latt din
villhet fråde i forrevne viker

Den villhet som ingen forvitren
kan fange
fanget jeg
og fangen
det er jeg