Kategorier
Dikt

På marken (2010)

Den myke dråpen
med kjønnsceller som
presses frem
med fingrene etter
kaskaden

Krigens rolige ansikter

Hva er jeg mot dette?