Kategorier
Dikt Fotografi

Vinterpels

Nattens safter
tørker sakte opp
i morgenbrisen
om de da ikke
fryser
og tilkjennegir seg som
vinterpels